Tarief

 

Een sessie duurt ongeveer 45 minuten en de prijs bedraagt 40,- euro.

 

Er wordt contant betaald aan het einde van de sessie.

 

 

De meeste ziekenfondsen voorzien in een tegemoetkoming voor een aantal sessies.  Voor informatie kan u terecht bij uw ziekenfonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkend door de Psychologencommissie Erkenningsnummer 771109286 

praktijk voor psychologische begeleiding